2413023785 6959996790 Πετρόμπεη 20, Λάρισα mkokouva.med@gmail.com